Zakład
Meblowo-Stolarski
Wysokie 137
34-600 Limanowa
e-mail: kontakt@mebleslawek.pl
formularz zamówienia meble małopolska

Regulamin

Warunki Gwarancji
 1. Zakład Produkcji Mebli udziela rocznej gwarancji na swoje produkty tzn. szafki kuchenne i ich części składowe tj. korpusy, zawiasy, szuflady, fronty, blaty oraz elementy wykonane z płyt meblowych.
 2. Roczną gwarancją objęte są pozostałe elementy uzupełniające tj. uchwyty, kosze obrotowe, kosze wysuwane, systemy oświetleniowe (z wyjątkiem żarówek), relingi, zawieszeki na relingi, podpory, itp.( chyba że producent akcesoriów lub frontów przedłuży gwarancję – o czym będzie klient informowany podczas zamówienia)
 3. Okres gwarancji wymieniony w pkt. 1 i 2 obejmie wady technologiczne ujawnione podczas użytkowania kuchni, a w szczególności: odbarwienia, łuszczenia się powierzchni, rozwarstwiania, wypaczenia, odkształcania nie będą skutkiem zalania lub nadmiernej wilgotności, pęknięcia elementów metalowych nie wynika z winy użytkownika, wadliwe działania zawiasów, prowadnic itp., pęknięcia powstałe w wyniku naprężeń lub wad materiałów, nie będące skutkiem użycia nadmiernej siły lub przeciążenia oraz nie wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź zamontowania mebli lub urządzeń.
 4. Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego użytkowania mebli lub  wynikłe na skutek negatywnych czynników zewnętrznych np.:
  - uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otwarcia itp.)
  -długotrwały kontakt z wodą (zalanie)
  -niska temperatura (poniżej +10 C)
  -zbyt wysoka temperatura (powyżej +30 C)
  -niewłaściwa konserwacja (np. używanie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem )
  -brak konserwacji (trwałe zabrudzenia)
  -bezpośrednie zetknięcia się z ogniem lub silne rozgrzania przedmiotem
  -nadmierne przeciążenia
  -niewłaściwe przechowywanie przez klienta (magazynowanie), mebli przed ich zamontowaniem
 5. Prosimy o zapoznaniem się z warunkami użytkowania mebli.
 6. Usługom serwisowym nie podlegają proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiany żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenia poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń itp.
 7. Reklamacje należy składać w punkcje, w którym dokonano zakupu.
 8. Punkt sprzedaży zobowiązany jest do dokonania oględzin reklamowanych elementów w terminie 14 dni od daty założenia reklamacji i ustosunkowania się, co do zasadności wnoszonych roszczeń oraz określenia sposobu usunięcia usterki.
 9. Producent zobowiązuje się do rozstrzygnięcia zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego zgłoszenia , a w przypadku uzasadnionych roszczeń usunięcia usterki (lub wymiany elementu) w trybie uzasadnionym technologicznie (nie póżniejszym niż w ciągu 30 dni od daty uznania reklamacji). W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Producenta, okres ten może zostać wydłużony.
 10. Wymiana elementu może nastąpić po dostarczeniu go do siedziby Producenta na jego koszt np. pocztą kurierską, pod warunkiem, że nie został on uszkodzony podczas demontażu lub transportu, tak by Producent mógł stwierdzić zasadność zgłoszonych roszczeń.
 11. W wyjątkowych sytuacjach, gdy demontaż elementu w istotny sposób narusza funkcjonalność kuchni(np. blaty), Producent dostarczy reklamowany element w oparciu o pisemny , opis reklamacji lub zrobienie zdjęcia i przesłanie mailem
 12. W sytuacji gdy   klient uniemożliwi dokonania oględzin lub napraw, Producent uważa, że odstąpił od wszelkich roszczeń.
 13. W przypadku wad usuwalnych załatwienie reklamacji może nastąpić poprzez naprawę uszkodzonego elementu (np. przemalowanie frontów,)
 14. Jeżeli wada jest nieusuwalna, wówczas załatwienie reklamacji nastąpi poprzez wymianę elementu na wolny od wad.
 15. W przypadku braku zasadności reklamacji Producent ma prawo obciążyć odbiorcę poniesionymi kosztami.
 16. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.
 17. Gwarancją nie są objęte różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne (np. uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia towaru i nie zostały zgłoszone w dniu montażu mebli.
 18. Usterki nieistotne dla użytkowania kuchni i całkowicie niewidoczne po jej zamontowaniu nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.
 19. Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenia, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów.

 

Warunki użytkowania kuchni.

Jeżeli chcesz być wieloletnim i zadowolonym użytkownikiem naszej kuchni, zastosuj się do naszych rad, a w szczególności:

Unikaj długotrwałego kontaktu z wilgocią zarówno elementów drewnianych, laminowanych, lakierniczych jak i metalowych., zwłaszcza w miejscu łączenia blatów
Wycieranie do sucha miękką szmatką  zapobiegnie puchnięciu, odkształcaniu oraz niszczeniu wierzchniej powłoki. Nie używaj szorstkich materiałów, które mogą uszkodzić powłokę ochronną i doprowadzić do nieodwracalnych zmian.
Zadbaj o wentylację pomieszczenia kuchennego za pomocą kratek wentylacyjnych i wyciągów kuchennych. Nadmierne nagromadzanie pary powstałej podczas gotowania może doprowadzić do puchnięcia płyt, frontów, blatów lub pękania i odbarwienia się powłok ochronnych. Nie stawiaj bezpośrednio na blacie rozgrzanych garnków i naczyń żaroodpornych. Określana przez Producenta wytrzymałości blatów to ok. 120 C 150 C (zależnie od rodzaju laminatu). Przy długotrwałych zetknięć z rozżarzonym przedmiotem laminat blatu może ulec odbarwieniu lub nawet uszkodzeniu. Unikaj zetknięciu elementów meblowych z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić powierzchnie ochronna. Elementy uszkodzone są bardziej narażone na działanie czynników zewnętrznych.
Nie dopuszczaj do powstania trwałych zabrudzeń, które mogą powodować przebarwienia.

Czyszczenie i konserwacja łagodnymi środkami zgodnie z ich przeznaczeniem przedłuży żywotność mebli.
 • MLECZKO DO MEBLI-TAK
 • PLYN DO SZYB-TAK

Nie przeciążaj szuflad i półek. Nadmierne obciążenie może być przyczyną nieprzyjemnych konsekwencji.

Zalecane przez producentów obciążenia nie powinny przekraczać:
 • PROWADNICA ROLKOWA 10KG
 • SZUFLADA Modern Box z miękkim domykiem – 20 kg.
 • szuflada Blum Tandenbox z miękkim domykiem – 30 kg.

Korzystaj z urządzęń kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentów. Niewłaściwe użytkowanie zmywarki, piekarnika i innych urządzeń AGD może mieć negatywny wpływ na meble kuchenne.
Szyby z nadrukiem (sitodruk), piaskowane oraz witraże czyść łagodnymi środkami myjącymi za pomocą miękkiej szmatki  unikaj zbyt silnego pocierania.

Partnerzy

Wszystkie prawa zastrzeżone © by Studio Mebli | 2019